Zadanie 1

Wykaż, że funkcja y=x3 jest funkcją nieparzystą.
Rozwiązanie

Zadanie 2

Wypisz wszystkie elementy zbioru A={x:x należy do N i x2=4}
Rozwiązanie

Zadanie 3

Należy wyznaczyć dziedzinę funkcji danej wzorem:

Dziedzina funkcji - zadanie 37
Rozwiązanie

Zadanie 4

Należy rozwiązać równanie: 3*2x+2*4x-5=0

Rozwiązanie

Zadanie 5

Należy rozwiązać równanie wykładnicze:

3x+2-3x=216

Rozwiązanie

Zadanie 6

Wyznaczyć dziedzinę funkcji: 1/(x2-1).
Rozwiązanie

Zadanie 7

Wykazać, że funkcja f(x)=5x+2 jest rosnąca w swojej dziedzinie.
Rozwiązanie