Zadanie 1

Sprowadź podane ułamki do wspólnego mianownika a następnie wykonaj dodawanie:

Ułamki - zadanie nr 5
Rozwiązanie

Zadanie 2

Usuń niewymierność z mianownika ułamka:

Ułamki - zadanie nr 3
Rozwiązanie

Zadanie 3

Usuń niewymierność z mianownika ułamka:

Ułamki - zadanie nr 3
Rozwiązanie

Zadanie 4

Należy wykonać działania:

Ułamki - zadanie nr 2


Rozwiązanie

Zadanie 5

Należy wykonać działania:

Ułamki - zadanie nr 1


Rozwiązanie