Zadanie 1

Ile razy pole koła opisanego na trójkącie równobocznym jest większe od pola koła wpisanego w trójkąt równoboczny?
Rozwiązanie

Zadanie 2

Różnica długości przyprostokątnych w trójkącie prostokątnym jest równa 2. Wyznacz długości wszystkich boków tego trójkąta wiedząc, że pole tego trójkąta jest równe 24.
Rozwiązanie

Zadanie 3

Ile boków ma wielokąt wypukły, który posiada 90 przekątnych.
Rozwiązanie

Zadanie 4

Dany jest prostokąt, w którym jeden bok jest dłuższy od drugiego o 2. Jakie są wymiary prostokąta jeśli jego pole jest równe 3?
Rozwiązanie

Zadanie 5

Proste m i n są równoległe. Należy obliczyć długość odcinka x.Twierdzenie Talesa
Rozwiązanie

Zadanie 6

Proste m i n są równoległe. Należy obliczyć długość odcinka x.Twierdzenie Talesa
Rozwiązanie

Zadanie 7

Dany jest trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej równej 5 i przyprostokątnej równej 4. Jakie jest jego pole powierzchni?
Rozwiązanie

Zadanie 8

W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długości 3 i 4. Oblicz długość wysokości h poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego.
Rozwiązanie

Zadanie 9

Trójkąt równoboczny ma pole równe 12. Jaka jest długość boku tego trójkąta?
Rozwiązanie

Zadanie 10

Jaki jest promień koła jeśli stosunek pola koła do obwodu tego koła jest równy 5?
Rozwiązanie

Zadanie 11

Jakie jest pole koła jeśli jego obwód jest równy 8pi?
Rozwiązanie

Zadanie 12

Jaki jest obwód koła, którego pole jest równe 9 pi.
Rozwiązanie

Zadanie 13

Trójkąt równoramienny ma obwód równy 16 i pole równe 12. Jakie są długości boków tego trójkąta, jesli jego wysokość jest równa 4?
Rozwiązanie

Zadanie 14

Oblicz pole trójkąta równoramiennego o długości podstawy=8 i długości ramienia =5.
Rozwiązanie