Zadanie 1

Napisz r闚nanie otrzymywania palmitynianu sodu.
Rozwi您anie

Zadanie 2

Napisz r闚nania reakcji spalania ca趾owitego heksanolu.
Rozwi您anie

Zadanie 3

Napisz r闚nania reakcji chemicznych otrzymywania kwasu siarkowodorowego.
Rozwi您anie

Zadanie 4

Napisz r闚nania reakcji chemicznych przedstawionych na schemacie:

Reakcje chemiczne zadanie
Rozwi您anie

Zadanie 5

Napisz r闚nania reakcji spalania (ca趾owitego i nieca趾owitego) dowolnego alkanu.
Rozwi您anie

Zadanie 6

Napisz r闚nania reakcji zoboj皻niania wodorotlenku potasu i baru.
Rozwi您anie

Zadanie 7

Do nadmiaru kwasu HCl wrzucono 100 g CaCO3. Oblicz obj皻o嗆 wydzielonego gazu w warunkach normalnych.
Rozwi您anie

Zadanie 8

Zmieszano 0,5 dm3 0,2 molowego roztworu Ca(OH)2 z nadmiarem kwasu siarkowego. Oblicz mas powsta貫go osadu.
Rozwi您anie

Zadanie 9

Do wody wrzucono 20 g NaOH otrzymuj帷 0,5 dm3 roztworu zasady. Oblicz st篹enie molowe otrzymanego roztworu.
Rozwi您anie

Zadanie 10

Ile NaCl nale篡 doda do 250 gram闚 15% roztworu NaCl aby otrzyma roztw鏎 o st篹eniu 25%?
Rozwi您anie

Zadanie 11

Ile wody nale篡 odparowa z 150 gram闚 30% roztworu Na2SO4 aby otrzyma
roztw鏎 o st篹eniu 45%?
Rozwi您anie

Zadanie 12

Ile gram闚 25% roztworu LiOH nale篡 doda do 100 gram闚 10% roztworu tego zwi您ku aby otrzyma roztw鏎 15%?
Rozwi您anie

Zadanie 13

Zmieszano 100 g 20% roztworu KCl i 40 g 10% roztworu tego zwi您ku. Jakie jest st篹enie procentowe powsta貫go roztworu?
Rozwi您anie

Zadanie 14

W 500 g wody rozpuszczono 11,2 dm3 SO3. Jakie jest st篹enie procentowe otrzymanego roztworu kwasu siarkowego?
Rozwi您anie

Zadanie 15

Odparowano 45 g 15% roztworu NaCl. Jaka jest masa osadu?
Rozwi您anie

Zadanie 16

Do 100 g 15% roztworu NaOH wrzucono 30 g NaOH. Jakie jest jego st篹enie procentowe?
Rozwi您anie

Zadanie 17

Do 250 cm3 roztworu NaCl dodano nadmiar AgNO3. W wyniku reakcji wytr帷i si osad, kt鏎y po ods帷zeniu i wysuszeniu mia mas 14,33 g. Jakie by這 st篹enie molowe roztworu NaCl?
Rozwi您anie

Zadanie 18

Zmieszano 0,5 dm3 0,1 molowego roztworu HCl z 0,25 dm3 0,2 molowego roztworu tego kwasu. Oblicz st篹enie molowe otrzymanego roztworu.
Rozwi您anie

Zadanie 19

Ile dm3 0,25 molowego NaOH potrzebne jest do zoboj皻nienia 0,5 dm3 0,3 molowego kwasu siarkowego?
Rozwi您anie

Zadanie 20

Ile dm3 (w warunkach normalnych) wodoru wydzieli si gdy wrzucimy 14 gram闚 cynku do 0,5 dm3 0,1 molowego kwasu solnego?
Rozwi您anie

Zadanie 21

Ile dm3 (w warunkach normalnych) wodoru wydzieli si gdy wrzucimy 12 gram闚 magnezu do nadmiaru kwasu solnego?
Rozwi您anie