Zadanie 1

Rozwiąż równanie 2x3-18x=0
Rozwiązanie

Zadanie 2

Wykonaj mnożenie wielomianów : (x2+x-1)(x3-3x2+2x+1)
Rozwiązanie

Zadanie 3

Wyznacz miejsca zerowe wielomianu W(x)=x4-16.
Rozwiązanie

Zadanie 4

Narysuj wykres funkcji f(x)=x3-x2-2x
Rozwiązanie

Zadanie 5

Rozwiąż nierówność wielomianową:

x3+2x2-x-2 < 0
Rozwiązanie

Zadanie 6

Rozłóż na czynniki wielomian W(x) = x3-x2-2x.
Rozwiązanie

Zadanie 7

Należy wykonać następujące dzielenie wielomianów:
Wielomiany dzielenie
Rozwiązanie

Zadanie 8

Wyznaczyć miejsca zerowe funkcji f(x)=x3-4x2+3x.
Rozwiązanie

Zadanie 9

Wykazać, że funkcja f(x)=x4-x2+4 jest parzysta.
Rozwiązanie

Zadanie 10

Należy rozłożyć wielomian na czynniki 16x3+8x2-4x-2.
Rozwiązanie

Zadanie 11

Należy rozwiązać równanie x3-4x2+3x=0.
Rozwiązanie