Zadanie 1

Oblicz wartość wyrażenia:

Logarytmy zadania - zadanie 7
Rozwiązanie

Zadanie 2

Oblicz wartość wyrażenia:

logarytmy zadania - zadanie 6
Rozwiązanie

Zadanie 3

Wyznacz podstawę a logarytmu:

loga27=3/2

Rozwiązanie

Zadanie 4

Wyznacz liczbę logarytmowaną b:

log81=1/4

Rozwiązanie

Zadanie 5

Wyznacz podstawę a logarytmu:

loga25=2/3
Rozwiązanie

Zadanie 6

Przekształć tak wyrażenie aby występowały w nim jedynie logarytmy o podstawie 3:

log95
Rozwiązanie

Zadanie 7

Wyznacz liczbę logarytmowaną b:

log0.36b=0.5
Rozwiązanie