Zadanie 1

Oblicz pierwiastek:

Pierwiastek liczby zespolonej
Rozwiązanie

Zadanie 2

Zamień liczbę zespoloną na postać trygonometryczną:

-1+i
Rozwiązanie

Zadanie 3

Wykonaj podane działanie:

Liczby zespolone zadanie
Rozwiązanie

Zadanie 4

Należy zapisać podaną liczbę zespoloną w postaci trygonometrycznej 2+2i
Rozwiązanie

Zadanie 5

Należy wykonać potęgowanie liczby zespolonej:

(1+i)5
Rozwiązanie

Zadanie 6

Dokonaj uproszczenia podanego wyrażenia zespolonego:

Liczby zespolone - zadanie
Rozwiązanie

Zadanie 7

Należy rozwiązać równanie w zbiorze liczb zespolonych:

Liczby zespolone
Rozwiązanie

Zadanie 8

Należy wykonać potęgowanie:

Liczby zespolone
Rozwiązanie

Zadanie 9

Należy wykonać dzielenie:

Liczby zespolone
Rozwiązanie