Zadanie 1

Uprość wyrażenie:

ctg2x * sin2x+sin2x
Rozwiązanie

Zadanie 2

Wyznacz minimalną i maksymalną wartość funkcji f(x)=3+2*cos(x) dla x należącego do przedziału <0,2pi>:

f(x)=3+2*cos(x)
Rozwiązanie

Zadanie 3

Określ dziedzinę funkcji f(x):

f(x)=1/(2*sin(x)*cos(x))
Rozwiązanie

Zadanie 4

Należy udowodnić tożsamość trygonometryczną:

tg2x+1=1/(1-sin2x)
Rozwiązanie

Zadanie 5

Rozwiąż równanie trygonometryczne:

(sin(x)+cos(x))2=0 dla x należącego do R

Rozwiązanie

Zadanie 6

Należy rozwiązać równanie trygonometryczne:

Równanie trygonometryczne zadanie

dla x należącego do przedziału <0,pi>
Rozwiązanie

Zadanie 7

Udowodnij tożsamość trygonometryczną:

(cos(x)-sin(x))2+2sin(2x)=1

Rozwiązanie