Zadanie 1

Należy wyznaczyć minimalną i maksymalną wartość funkcji f(x)=x2-x-2 w przedziale <-2,4>.
Rozwiązanie

Zadanie 2

Wyznacz zbiór wartości funkcji f(x)=x2-2.
Rozwiązanie

Zadanie 3

Wykaż, że funkcja f(x)=x2 jest malejąca dla x < 0.
Rozwiązanie

Zadanie 4

Rozwiąż niezupełne równania kwadratowe:
a) x2-3x=0
b) x2-1=0
c) x2+4x=0
d) x2+3=0

Rozwiązanie

Zadanie 5

Suma kwadratów dwóch kolejnych liczb naturalnych jest równa 85. Znajdź te liczby.
Rozwiązanie

Zadanie 6

Należy wyznaczyć współrzędne punktów przecięcia wykresu funkcji kwadratowej y=x2+2x i prostej y=-x-2.
Rozwiązanie

Zadanie 7

Korzystając ze wzorów skróconego mnożenia rozwiąż równania:

a) 4x2+12x+9=0
b) x2-8x+16=0
c) x2+10x+25=0
d) x2-9=0

Rozwiązanie

Zadanie 8

Rozwiąż równanie kwadratowe x2-4=0.
Rozwiązanie

Zadanie 9

Dla jakich wartości parametru m równanie x2-x+m=0 ma dwa różne pierwiastki dodatnie?
Rozwiązanie

Zadanie 10

Rozwiąż równanie niezupełne 2x2+2x=0.
Rozwiązanie

Zadanie 11

Rozwiąż równanie dwukwadratowe x4-2x2+1=0.
Rozwiązanie

Zadanie 12

Dane jest równanie kwadratowe 2x2+x+m=0. Dla jakiej wartości parametru m równanie to ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste tego samego znaku?
Rozwiązanie

Zadanie 13

Rozwiąż nierówność kwadratową:

2x2+12x-14<=0
Rozwiązanie

Zadanie 14

Rozwiąż równanie kwadratowe w zależności od wartości parametru m:

x2+mx+1=0
Rozwiązanie

Zadanie 15

Dla jakich wartości argumentów x funkcja f(x)=x2+x-6 przyjmuje wartości ujemne?
Rozwiązanie

Zadanie 16

Dla jakiej wartości parametru m funkcja f(x)=(2m+1)x+m jest funkcją rosnącą?
Rozwiązanie

Zadanie 17

Dla jakich wartości parametru k wykresy funkcji f(x)=x2+3x+k i g(x)=2x+1 mają dokładnie 2 punkty wspólne?
Rozwiązanie

Zadanie 18

Wyznacz punkty przecięcia wykresów funkcji f(x)=x2+2x+4 i h(x)=2x2+2x+3.
Rozwiązanie

Zadanie 19

Dla jakiej wartości parametru k równanie x2+kx+4=0 ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste?
Rozwiązanie

Zadanie 20

Podaj równanie prostej będącej osią symetrii wykresu funkcji f(x)=2x2-4x+3.
Rozwiązanie

Zadanie 21

Czy wykresy funkcji f(x)=x2+2x+4 i h(x)=x-2 mają punkty wspólne?
Rozwiązanie

Zadanie 22

Wyznacz największą wartość funkcji f(x)=-x2+2x+5 w <3,5>
Rozwiązanie

Zadanie 23

Dla jakich wartości parametru k funkcja f(x)=x2+kx+4 ma dwa różne miejsca zerowe?
Rozwiązanie

Zadanie 24

Dla jakiej wartości parametru m funkcja f(x)=x2+5x+5m nie posiada miejsc zerowych?
Rozwiązanie

Zadanie 25

Dla jakiej wartośći x funkcja f(x)=-3x2+6x+5 przyjmuje wartość największą dla x należącego do R?
Rozwiązanie

Zadanie 26

Wyznacz najmniejszą wartość funkcji f(x) = x2+2x+5 dla x należącego do R.
Rozwiązanie

Zadanie 27

Należy rozwiązać równanie kwadratowe:

4x2+3x+5=0
Rozwiązanie

Zadanie 28

Należy rozwiązać równanie 3x2+4x+1=0.
Rozwiązanie

Zadanie 29

Należy rozwiązać równanie 5x2+10x=0.
Rozwiązanie