Zadanie 1

Wyznacz rząd macierzy:

Wyznaczanie rzędu macierzy - zadanie
Rozwiązanie

Zadanie 2

Należy obliczyć wyznacznik macierzy:


Macierze zadania
Rozwiązanie

Zadanie 3

Należy wymnożyć macierze:


Macierze zadania
Rozwiązanie

Zadanie 4

Należy obliczyć wyznacznik macierzy:


Macierze zadania
Rozwiązanie