Zadanie 1

Narysuj wykres funkcji y = |x2-4|.
Rozwiązanie

Zadanie 2

Rozwiąż równanie z wartością bezwzględną:

|x+2|=2
Rozwiązanie

Zadanie 3

Rozwiąż równanie:

|2x-3|=-1
Rozwiązanie

Zadanie 4

Rozwiąż równanie z wartością bezwzględną:

|1-x|+|2-x|=8
Rozwiązanie

Zadanie 5

Narysuj wykres funkcji:

y=|sin2x + 0.5|-0.5
Rozwiązanie

Zadanie 6

Rozwiąż nierówność z wartością bezwzględną:

|x+2|<1
Rozwiązanie

Zadanie 7

Rozwiąż równanie z wartością bezwzględną:

|x-2|+|x+5|=10
Rozwiązanie

Zadanie 8

Rozwiąż równanie z wartością bezwzględną:

|x+2|=4
Rozwiązanie