Zadanie 1

Ania, Ola i Kasia mają razem 40 lat. Suma wieku Ani i Kasi jest taka sama jak wiek Oli. Ania ma 3 razy więcej lat niż Kasia. Ile lat mają dziewczyny?
Rozwiązanie

Zadanie 2

Mamy dwie liczby. Pierwsza liczba jest 3 razy większa niż druga. Jeśli od pierwszej liczby odejmiemy 5 a do drugiej liczby dodamy 25 to otrzymamy liczby równe. Jakie to liczby?
Rozwiązanie

Zadanie 3

Należy rozwiązać układ równań:

Układ równań - zadanie
Rozwiązanie

Zadanie 4

W gospodarstwie było w sumie 30 sztuk owiec i kur. Zwierzęta w sumie mają 84 nogi. Ile było owiec a ile kur?
Rozwiązanie

Zadanie 5

Pewnego dnia w księgarni sprzedano 10 książek z informatyki i 5 książek z matematyki za łączną sumę 350 zł. Innego dnia sprzedano 7 książek z informatyki i 4 książki z matematyki za łączną sumę 260 zł. Ile kosztowała książka z informatyki a ile z matematyki?
Rozwiązanie

Zadanie 6

Ojciec jest 5 razy starszy od swojego syna. Cztery lata temu ojciec był 13 razy starszy od swojego syna. Ile lat ma syn a ile ojciec?
Rozwiązanie

Zadanie 7

Ania i Robert mają w sumie 26 lat. 6 lat temu Ania miała tyle lat ile Robert ma teraz. Ile lat ma Ania a ile Robert?...
Rozwiązanie

Zadanie 8

Należy rozwiązać układ równań liniowych.

Układ równań zadanie 2Rozwiązanie

Zadanie 9

Należy rozwiązać układ równań liniowych.

Układ równań - zadanie

Rozwiązanie

Zadanie 10

Należy rozwiązać układ równań liniowych.

Układ równań liniowych - zadanie

Rozwiązanie