Zadanie

Dana jest funkcja liniowa f(x), której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y=x+2 i przechodzi przez punkt A(4,3). Podaj wzór funkcji f(x).

Rozwiązanie

Jeśli wykres funkcji f(x) jest równoległy do wykresu funkcji y=x+2 to funkcja f(x) ma wzór postaci y=x+b. Jeśli wykres f. f(x) przechodzi przez punkt A to znaczy, że współrzędne tego punktu spełniają równanie funkcji f(x). Prawdziwe jest zatem równanie:

3=4+b
b=-1

Stąd szukana funkcja ma wzór: y=x-1.

Dodaj komentarz do zadania.

Nie musisz podawać adresu email.Jeśli jednak go podasz - będziemy mogli się z Tobą skontaktować, aby poinformować Cię o odpowiedzi na zadane pytanie.
Plik w formacie png, jpg, gif, bmp, pdf, doc, docx, xls,xlsx, zip. Max rozmiar pliku 2 MB.

Komentarze użytkowników (0)