Zadanie 1

Napisz r闚nania reakcji chemicznych otrzymywania kwasu siarkowodorowego.
Rozwi您anie

Zadanie 2

Napisz r闚nania reakcji chemicznych przedstawionych na schemacie:

Reakcje chemiczne zadanie
Rozwi您anie

Zadanie 3

Napisz r闚nania reakcji zoboj皻niania wodorotlenku potasu i baru.
Rozwi您anie