Zadanie

Ile dm3 (w warunkach normalnych) wodoru wydzieli się gdy wrzucimy 14 gramów cynku do 0,5 dm3 0,1 molowego kwasu solnego?

Rozwiązanie

Po wrzuceniu cynku do kwasu solnego zajdzie następująca reakcja:

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

Nie wiadomo jednak, który z substratów (cynk czy kwas solny) przereaguje całkowicie, a który pozostanie.Substraty reagują w stosunku molowym 1:2. 14 g cynku to 14/65,39=0,214 mola tego pierwiastka. Zatem aby cynk przereagował całkowicie potrzeba 2*0,214= 0,428mola HCl, a w danym roztworze jest tylko 0,5*0,1=0,05 mola HCl. Wynika stąd, że całkowicie przereaguje HCl. Z 2 moli kwasu powstaje w reakcji 1 mol (22,4 dm3) cząsteczek wodoru. Stąd otrzymujemy następującą proporcję:

22,4 dm3-2 mole
x-0,05 mola

Stąd x = 22,4 * 0,05/2=0,56 dm3 wodoru.

Dodaj komentarz do zadania.

Nie musisz podawać adresu email.Jeśli jednak go podasz - będziemy mogli się z Tobą skontaktować, aby poinformować Cię o odpowiedzi na zadane pytanie.
Plik w formacie png, jpg, gif, bmp, pdf, doc, docx, xls,xlsx, zip. Max rozmiar pliku 2 MB.

Komentarze użytkowników (0)