Zadanie

Napisz równania reakcji chemicznych przedstawionych na schemacie:

Reakcje chemiczne zadanie

Rozwiązanie

Pierwsze równanie jest reakcją syntezy chlorowodoru:
1) H2 + Cl2 ---> 2 HCl
Kwas węglowy jest kwasem słabszym niż kwas solny. Dlatego jest on wypierany z węglanów przez HCl.
2) 2 HCl + Na2CO3 ---> 2 NaCl + H2O + CO2
Reakcja nr 3 to reakcja zobojętniania kwasu solnego za pomocą wodorotlenku magnezu.
3) 2 HCl + Mg(OH)2 ---> MgCl2 + 2 H2O
Działając na chlorek sodu stężonym kwasem siarkowym (VI) otrzymujemy chlorowodór:
4) 2 NaCl + H2SO4 ---> 2 HCl + Na2SO4
Następna reakcja to reakcja tzw. "zmętnienia wody wapiennej". Pod wpływem dwutlenku węgla w roztworze wytrąca się węglan wapnia:
5) CO2 + Ca(OH)2 ---> CaCO3
Jeśli w jednym roztworze znajdą się jony Ag+ i Cl- co powoduje wytrącenie się nierozpuszczalnego osadu chlorku srebra.
6) MgCl2 + 2 AgNO3 ---> 2 AgCl + Mg(NO3)2

Dodaj komentarz do zadania.

Nie musisz podawać adresu email.Jeśli jednak go podasz - będziemy mogli się z Tobą skontaktować, aby poinformować Cię o odpowiedzi na zadane pytanie.
Plik w formacie png, jpg, gif, bmp, pdf, doc, docx, xls,xlsx, zip. Max rozmiar pliku 2 MB.

Komentarze użytkowników (0)