Zadanie

Ile dm3 (w warunkach normalnych) wodoru wydzieli się gdy wrzucimy 12 gramów magnezu do nadmiaru kwasu solnego?

Rozwiązanie

Po wrzuceniu magnezu do nadmiaru kwasu solnego zajdzie następująca reakcja:

Mg+2HCl=MgCl2+H2

Z równania reakcji wynika, że 1 mol cząsteczek H2 (czyli w warunkach normalnych 22,4 dm3) powstaje z jednego mola Mg (24,3 gr). Wynika stąd następująca proporcja:

22,4 dm3-24,3 gr
x-12 gr

Stąd otrzymujemy: x=22,4·12/24,3 dm3 = 11,06 dm3

Dodaj komentarz do zadania.

Nie musisz podawać adresu email.Jeśli jednak go podasz - będziemy mogli się z Tobą skontaktować, aby poinformować Cię o odpowiedzi na zadane pytanie.
Plik w formacie png, jpg, gif, bmp, pdf, doc, docx, xls,xlsx, zip. Max rozmiar pliku 2 MB.

Komentarze użytkowników (0)