Zadanie 1

Ile NaCl nale篡 doda do 250 gram闚 15% roztworu NaCl aby otrzyma roztw鏎 o st篹eniu 25%?
Rozwi您anie

Zadanie 2

Ile wody nale篡 odparowa z 150 gram闚 30% roztworu Na2SO4 aby otrzyma
roztw鏎 o st篹eniu 45%?
Rozwi您anie

Zadanie 3

Ile gram闚 25% roztworu LiOH nale篡 doda do 100 gram闚 10% roztworu tego zwi您ku aby otrzyma roztw鏎 15%?
Rozwi您anie

Zadanie 4

Zmieszano 100 g 20% roztworu KCl i 40 g 10% roztworu tego zwi您ku. Jakie jest st篹enie procentowe powsta貫go roztworu?
Rozwi您anie

Zadanie 5

W 500 g wody rozpuszczono 11,2 dm3 SO3. Jakie jest st篹enie procentowe otrzymanego roztworu kwasu siarkowego?
Rozwi您anie

Zadanie 6

Odparowano 45 g 15% roztworu NaCl. Jaka jest masa osadu?
Rozwi您anie

Zadanie 7

Do 100 g 15% roztworu NaOH wrzucono 30 g NaOH. Jakie jest jego st篹enie procentowe?
Rozwi您anie