Macierz diagonalna Zobacz więcej
Mnożenie macierzy Zobacz więcej
Dodawanie macierzy Zobacz więcej
Macierz jednostkowa Zobacz więcej
Rząd macierzy Zobacz więcej
Macierz transponowana Zobacz więcej
Macierz odwrotna Zobacz więcej
Wyznacznik macierzy Zobacz więcej
Wyznacznik macierzy - program Zobacz więcej