Program umożliwia szybkie obliczenie wyznacznika macierzy o maksymalnie 10 wierszach i 10 kolumnach. Jako separatora dziesiętnego przy wpisywaniu liczb niecałkowitych można używać kropki (.) lub przecinka (,). Program może się okazać przydatny przy liczeniu zadań z matematyki.

Wybierz wymiary macierzy :