Mnożenie macierzy

Jeżeli macierz A ma wymiary n×m a macierz B ma wymiary m×p to ich iloczyn (macierz C)będzie miał wymiary n×p. Elementy macierzy C można obliczyć korzystając z następującego wzoru:

Mnożenie macierzy - wzór
Wartość i zmienia się od 1 do n. Wartość j zmienia się od 1 do m. Ilość kolumn w pierwszej macierzy musi być identyczna jak ilość wierszy w drugiej macierzy.
Mnożenie macierzy - przykład

Mnożenie macierzy - przykład 1
Mnożenie macierzy - przykład w Excelu

Pierwszą czynnością będzie wpisanie do arkusza wartości elementów macierzy. Pierwsza macierz będzie się znajdować w zakresie od A1 do C2. Druga macierz będzie się znajdować w zakresie od E1 do F3 tak jak to pokazano na rysunku poniżej.

Mnożenie macierzy - przykład w Excelu
Klikamy teraz w dowolną komórkę arkusza znajdującą się poza danymi macierzami na przykład w komórkę G5. Następnie wybieramy z menu Wstaw | Funkcja. Wybieramy kategorię "matematyczne" i z listy wybieramy funkcję MACIERZ.ILOCZYN. Jako argument Tablica1 wpisujemy zakres komórek odpowiadający pierwszej macierzy czyli A1:C2. Jako argument Tablica2 wpisujemy zakres dla drugiej macierzy czyli E1:F3.Następnie klikamy OK. W wybranej komórce G5 powinna pojawić się liczba 16. Jest to element 1,1 wynikowej macierzy. Aby zobaczyć pozostałe elementy wyniku należy zaznaczyć elementy od G5 do H5, nacisnąć klawisz F2 a następnie nacinąć kombinację klawiszy Ctrl+Shift+Enter. Po wykonaniu tychoperacji powinniśmy uzyskać wynik pokazany poniżej.

Mnożenie macierzy - przykład w Excelu

Zobacz artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Dodaj komentarz do artykułu.

Nie musisz podawać adresu email.Jeli jednak go podasz - będziemy mogli się z Tob‘ skontaktować, aby poinformować Cię o odpowiedzi na zadane pytanie.
Plik w formacie png, jpg, gif, bmp, pdf, doc, docx, xls,xlsx, zip. Max rozmiar pliku 2 MB.

Komentarze użytkowników (0)