Suma zbiorów Zobacz więcej
Iloczyn zbiorów Zobacz więcej
Różnica zbiorów Zobacz więcej
Iloczyn kartezjański Zobacz więcej