Odległość punktu od prostej - wzór

Niech dana będzie prosta k o równaniu Ax+By+C=0 i punkt A(x0,y0) nie należący do prostej k.

Odległość punktu od prostej - rysunek
Odległość punktu A od prostej k jest zdefiniowana za pomocą wzoru:

Odległość punktu od prostej - wzór

Odległość punktu od prostej - przykład

Dana jest prosta k o równaniu 2x+2y+1=0 i punkt A(1,1). Należy obliczyć odległość punktu A od prostej k.

Odległość punktu od prostej - przykład
Dla bardziej dociekliwych przedstawiamy:

Odległość punktu od prostej wyprowadzenie

Zobacz artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Dodaj komentarz do artykułu.

Nie musisz podawać adresu email.Jeli jednak go podasz - będziemy mogli się z Tob‘ skontaktować, aby poinformować Cię o odpowiedzi na zadane pytanie.
Plik w formacie png, jpg, gif, bmp, pdf, doc, docx, xls,xlsx, zip. Max rozmiar pliku 2 MB.

Komentarze użytkowników (0)