Uwagi:

1.Przy podawaniu liczb niecałkowitych, do oddzielania części całkowitej od ułamkowej należy użyć kropki a nie przecinka. Np.:

10,3 - zapis niepoprawny
10.3 - zapis poprawny.


2.Przy zapisie mnożenia koniecznie trzeba użyć symbolu gwiazdki (*). Np.:

10x - zapis niepoprawny.
10*x - zapis poprawny.


3. Jedyną niewiadomą we wzorze funkcji może być x. Np.:

a*sin(x)+cos(b) - zapis niepoprawny.
sin(x)+cos(2*x) - zapis poprawny.Wprowadź w poniższym polu wzór funkcji i kliknij "Rysuj":
y=
1 jednostka na osi x to  pikseli
1 jednostka na osi y to  pikseliDopuszczalne symbole jakie mogą się znaleźć we wzorze funkcji:

SymbolZnaczenie
+dodawanie
-odejmowanie
/dzielenie
*mnożenie
.symbol kropki służy do zapisu liczb niecałkowitych
(rozdziela część całkowitą od ułamkowej)
( )nawias otwierający i zamykający
xargument funkcji
pow(n,m)podnoszenie liczby n do potęgi m: nm
sqrt(x)pierwiastek kwadratowy z x
sin(x)sinus x

Uwaga: x podajemy w radianach.
cos(x)cosinus x

Uwaga: x podajemy w radianach.
tan(x)tangens x

Uwaga: x podajemy w radianach.
atan(x)arcus tangens x
abs(x)wartość bezwzględna z x
log(n,m)logarytm z n o podstawie m


Przykłady funkcji

Funkcja kwadratowa

W polu "wzór funkcji" należy wpisać: pow(x,2)+3*x-1 i kliknąć "Rysuj".

Wykres funkcji kwadratowej


Funkcja z wartością bezwzględną

W polu "wzór funkcji" należy wpisać: abs(x)+abs(x-2) i kliknąć "Rysuj".

Wykres funkcji z wartością bezwzględną

Funkcja sinus ze zmienną amplitudą

W polu "wzór funkcji" należy wpisać: x*sin(3*x) i kliknąć "Rysuj".

Wykres funkcji sinus ze zmienną amplitudą