Program umożliwia szybkie wyznaczenie rozwiązań układu maksymalnie 10 równań liniowych. Jako separatora dziesiętnego przy wpisywaniu liczb niecałkowitych można używać kropki (.) lub przecinka (,). Program może się okazać przydatny przy liczeniu zadań z matematyki.

Wybierz liczbę równań :


Jak korzystać z programu? - przykład

Należy rozwiązać układ równań:
Układ równań - przykład 1
W pierwszej kolejności układ należy uporządkować. Uporządkowanie polega na przeniesieniu wszystkich wyrazów związanych ze zmiennymi na lewą stronę równań i ustawieniu ich w takiej samej kolejności we wszystkich równaniach. W naszym przypadku kolejno ustawiamy wyrazy z niewiadomą x, potem y. Po prawej stronie znajdują się tylko wyrazy wolne. Nasz układ po uporządkowaniu ma postać:

Układ równań - przykład 2
Wybieramy ilość równań :2.
Następnie przepisujemy do tabeli współczynniki (jeśli przed zmienną nie ma współczynnika to wpisujemy 1):

Układ równań - przykład 2
Klikamy przycisk "Rozwiąż". Po obliczeniu pod tabelą pokażą się odpowiednie liczby (pierwsza liczba to wartość pierwszej niewiadomej , druga - drugiej itd.). W naszym przypadku zobaczymy liczby 6.5 , -1.25. Oznacza to, że niewiadoma x=6.5, y=-1.25.