Stężenie molowe - wzór

Masa molowa

Stężenie molowe to ilość moli substancji, która znajduje się w 1 dm3 roztworu. Oto wzór na stężenie molowe:

Stężenie molowe wzór
Gdzie:
Cm - stężenie molowe
n - ilość moli substancji
V - objętość [dm3]

Przykładowe zadania

Zadanie 1

Oblicz stężenie molowe roztworu HCl jeśli przygotowano go tak, że w 1 dm3 wody rozpuszczono 11,2 dm3 chlorowodoru i następnie otrzymany roztwór uzupełniono wodą destylowanądo objętości 1.5 dm3.

Rozwiązanie

11,2 dm3 to 0.5 mola HCl (objętość molowa dowolnego gazu w warunkach normalnych jest równa 22,4 dm3).Dla roztworu powstałego przez uzupełnienie wodą destylowaną możemy zapisać:

Cm = 0.5 mola/1.5 dm3 = 0,33 mola/dm3

Zadanie 2

Odparowano 100 cm3 0.5 molowego roztworu NaOH. Oblicz masę pozostałości po odparowaniu.

Rozwiązanie

Masa molowa NaOH jest równa 40g/mol. 0.5 mola=20 g NaOH. Odparowano 100cm3=0.1 dm3. Stądmasa NaOH jaka została po odparowaniu jest równa:

m=0.1 * 20g =2 g

Zobacz artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Dodaj komentarz do artykułu.

Nie musisz podawać adresu email.Jeli jednak go podasz - będziemy mogli się z Tob‘ skontaktować, aby poinformować Cię o odpowiedzi na zadane pytanie.
Plik w formacie png, jpg, gif, bmp, pdf, doc, docx, xls,xlsx, zip. Max rozmiar pliku 2 MB.

Komentarze użytkowników (0)