Masa molowa

Masa molowa to masa (w gramach) jednego mola substancji. Mol substancji to 6.02 · 10 23 cząsteczek, atomów, jonów tej substancji(zależnie od tego czy tą substancją jest pierwiastek chemiczny czy związek). Liczba 6.02 · 10 23 nazywana jest liczbą Avogadro. Wartość liczbowa masy molowej jest równa masie cząsteczkowej / atomowej związku / pierwiastka wyrażonej w gramach. Oznacza to, że aby obliczyć masę molową wystarczy obliczyć masę cząsteczkową / atomową podaną w unitach (u) i jako jednostki podać gramy.W przypadku gazów 1 mol dowolnego gazu w warunkach normalnych ma objętość 22.4 dm3. Warunki normalne to umowne wartości ciśnienia i temperatury: ciśnienie p0 = 1013.25 hPa, temperatura T0 = 273.16 K = 0 °C.Objętość 22.4 dm3 jest nazywana objętością molową.

Masa molowa zadania

Obliczanie masy molowej

Powietrze N2,O2,Ar

Powietrze składa się z azotu N2 78% obj. , tlenu O2 21% obj., argonu Ar 1% obj.Ponieważ objętość jest w przypadku gazów proporcjonalna do ilości moli to można powiedzieć, że procent objętościowy jest równy procentowi molowemu. Musimy zatem obliczyć masę 0.78 mola N2, 0.21 mola O2 i 0.01 mola Ar.Masa molowa powietrza jest zatem równa: 0.78*28 + 0.21*32 + 0.01*40=21.84+6.72+0.4=28.96 g/mol.

Woda H2O

Wzór wody to oczywiście H2O. Oznacza to, że cząsteczka wody składa się z 2 atomów wodoru i jednego atomu tlenu.Obliczmy masę cząsteczkową cząsteczki wody: 1u + 1u + 16u = 18 u. Stąd masa molowa wody to 18 g. Oznacza to, że 6.02 · 10 23 cząsteczek wody ma masę 18 gramów.

Azot N2

Cząsteczka azotu składa się z 2 atomów azotu. Jeden atom azotu ma masę 14 u.Obliczmy masę cząsteczkową cząsteczki azotu: 14u + 14u = 28 u. Stąd masa molowa N2 to 28 g. Oznacza to, że 6.02 · 10 23 cząsteczek azotu ma masę 28 gramów.

Tlen O2

Cząsteczka tlenu składa się z 2 atomów tlenu. Jeden atom tlenu ma masę 16 u.Obliczmy masę cząsteczkową cząsteczki tlenu: 16u + 16u = 32 u. Stąd masa molowa O2 to 32 g. Oznacza to, że 6.02 · 10 23 cząsteczek tlenu ma masę 32 gramów.

NaCl

Cząsteczka NaCl składa się z 2 atomów: z atomu sodu i atomu chloru. Jeden atom sodu ma masę 23 u. Atom chloru 35.5 u.Obliczmy masę cząsteczkową cząsteczki NaCl: 23u + 35.5u = 58.5 u. Stąd masa molowa NaCl to 58.5 g. Oznacza to, że 6.02 · 10 23 cząsteczek NaCl ma masę 58.5 gramów.

HCl

Cząsteczka HCl składa się z 2 atomów: z atomu wodoru i atomu chloru. Jeden atom wodoru ma masę 1 u. Atom chloru 35.5 u.Obliczmy masę cząsteczkową cząsteczki HCl: 1u + 35.5u = 36.5 u. Stąd masa molowa HCl to 36.5 g. Oznacza to, że 6.02 · 10 23 cząsteczek HCl ma masę 36.5 gramów.

CO2

Cząsteczka CO2 składa się z 2 atomów tlenu i jednego atomu węgla. Jeden atom tlenu ma masę 16 u. Atom węgla 12 u.Obliczmy masę cząsteczkową cząsteczki CO2: 16u + 16u + 12u = 44 u. Stąd masa molowa CO2 to 44 g. Oznacza to, że 6.02 · 10 23 cząsteczek CO2 ma masę 44 gramów.

NaOH

Cząsteczka NaOH składa się z atomu sodu, tlenu i wodoru. Jeden atom sodu ma masę 23 u, tlenu - 16 u a wodoru 1 u. Obliczmy masę cząsteczkową cząsteczki NaOH: 23u +16u + 1u = 40 u. Stąd masa molowa NaOH to 40 g. Oznacza to, że 6.02 · 10 23 cząsteczek NaOH ma masę 40 gramów.

Zobacz artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Dodaj komentarz do artykułu.

Nie musisz podawać adresu email.Jeli jednak go podasz - będziemy mogli się z Tob‘ skontaktować, aby poinformować Cię o odpowiedzi na zadane pytanie.
Plik w formacie png, jpg, gif, bmp, pdf, doc, docx, xls,xlsx, zip. Max rozmiar pliku 2 MB.

Komentarze użytkowników (2)


2015-07-17 12:48:10 Kris napisał(a):
Super artykuł. Krótko, jasno i na temat. Ogromnym plusem są przykładowe rozwiązania zadań.

2016-09-14 19:25:40 Zaherre napisał(a):
No to mi naprawdę pomogło! A jestem początkującym bo mam 15 lat :D i to mi pomogło w potwierdzeniu mojej nauczycielce że Zasada Zachowania Masy jest błędna!