Elementarne równania trygonometryczne

Elementarne równania trygonometryczne mają postać:

sin(x) = a
cos(x) = a
tg(x) = a
ctg(x) = a

Liczba a należy do R.

Równania sin(x)=a oraz cos(x)=a

Równanie to posiada rozwiązania tylko wtedy, gdy a należy do przedziału < -1 , 1 >Jeśli spełniony jest ten warunek i x należy do R, równanie sin(x)=a posiada nieskończenie wiele rozwiązań.Poniższy rysunek pokazuje interpretację geometryczną omawianego równania:

interpretacja geometryczna równania sin(x)=a
Ze względu na to, że okres funkcji sin(x) jest równy 2π to aby rozwiązać równanie sin(x)=a dla x należącego do R, najpierw należy znaleźć rozwiązania w przedziale < 0 , 2π >. Następnie do znalezionych rozwiązań dodajemy 2kπ gdzie k jest liczbą całkowitą.

Zadanie 1

Należy rozwiązać równanie sin(x)=0.5.

Rozwiązanie

Znajdujemy rozwiązania równania dla x należącego do < 0 , 2π >:

x= π/3 lub x = 5π/6

Po dodaniu składnika 2kπ ostateczne rozwiązanie równania ma postać:

x= π/3+2kπ lub x = 5π/6+2kπ

W przypadku równania elementarnego cos(x)=a postępujemy analogicznie.

Równania tg(x)=a oraz ctg(x)=a

Jeśli x należy do R to równania tg(x)=a oraz ctg(x)=a mają zawsze rozwiązania niezależnie od wartości a.

interpretacja geometryczna równania tg(x)=a
Ze względu na to, że okres funkcji tg(x) jest równy π to aby rozwiązać równanie tg(x)=a dla x należącego do R, najpierw należy znaleźć rozwiązania w przedziale < 0 , π >. Następnie do znalezionych rozwiązań dodajemy kπ gdzie k jest liczbą całkowitą.

Zadanie 2

Należy rozwiązać równanie tg(x)=1.

Rozwiązanie

Znajdujemy rozwiązania równania dla x należącego do < 0 , π >:

x=π/4

Dodajemy składnik kπ otrzymując ostateczne rozwiązanie równania:

x=π/4 + kπ

Nieelementarne równania trygonometryczne

Nieelementarne równania trygonometryczne to równania postaci:

sin[g(x)] = sin[h(x)]
cos[g(x)] = cos[h(x)]
tg[g(x)] = tg[h(x)]
ctg[g(x)] = ctg[h(x)]


Zadanie 3

Należy rozwiązać równanie 2sin2(x)-sin(x)=0.

Rozwiązanie

Rozkładamy lewą stronę równania na czynniki:

2sin2(x)-sin(x)=0
sin(x)[2sin(x)-1]=0.

Aby to równanie było prawdziwe musi być spełniony warunek:

sin(x)=0 lub 2sin(x)-1=0

Aby pierwsze równanie było spełnione x=k Π.

Aby drugie równanie było spełnione:

2sin(x)-1=0
2sin(x)=1
sin(x)=0.5

Równanie to jest identyczne jak to z zadania 1. Jego rozwiązanie jest równe:

x= π/3+2kπ lub x = 5π/6+2kπ

Rozwiązanie równania 2sin2(x)-sin(x)=0 będzie sumą rozwiązań:

x= π/3+2kπ lub x = 5π/6+2kπ lub x=k Π przy czym k należy do zb. liczb całkowitych.

Zobacz artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Dodaj komentarz do artykułu.

Nie musisz podawać adresu email.Jeli jednak go podasz - będziemy mogli się z Tob‘ skontaktować, aby poinformować Cię o odpowiedzi na zadane pytanie.
Plik w formacie png, jpg, gif, bmp, pdf, doc, docx, xls,xlsx, zip. Max rozmiar pliku 2 MB.

Komentarze użytkowników (0)