Przekątna kwadratu.

Dla kwadratu o boku długości a jego przekątna p ma długość:

Przekątna kwadratu - rysunek

Przekątna kwadratu - uzasadnienie.

Niech będzie dany kwadrat o boku długości a. Oznaczmy przekątną kwadratu jako p. Na rysunku boki a, a oraz przekątna p tworzą trójkąt prostokątny. Z twierdzenia Pitagorasa otrzymujemy:

Przekątna kwadratu - rysunek 2

Przekątna kwadratu - zadania

Zadanie 1: Należy obliczyć przekątną kwadratu o boku długości 10.
Rozwiązanie : Zgodnie ze wzorem długość przekątnej kwadratu jest równa 10 pierwiastków z 2.
Zadanie 2:Okrąg wpisany w kwadrat ma obwód 16 Pi. Oblicz długość przekątnej tego kwadratu.
Rozwiązanie:
Znając obwód okręgu możemy łatwo wyznaczyć jego średnicę, która będzie jednocześnie długością boku kwadratu:

2 * Pi * r = 16 Pi
2 * r = 16 = a

Stąd przekątna kwadratu : p = a * pierwiastek z 2 = 16 pierwiastek z 2

Zadanie 3 : Oblicz długość przekątnej kwadratu jeśli wiadomo że jest ona o 2 dłuższaod boku kwadratu.

Rozwiązanie :

Przekątna kwadratu - zadanie

Zobacz artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Dodaj komentarz do artykułu.

Nie musisz podawać adresu email.Jeli jednak go podasz - będziemy mogli się z Tob‘ skontaktować, aby poinformować Cię o odpowiedzi na zadane pytanie.
Plik w formacie png, jpg, gif, bmp, pdf, doc, docx, xls,xlsx, zip. Max rozmiar pliku 2 MB.

Komentarze użytkowników (0)