Pole deltoidu

Pole deltoidu o przekątnych a i b jest równe połowie iloczynu przekątnych a i b:

deltoid o przekątnych długości a i b

Uzasadnienie wzoru na pole

Oznaczmy w deltoidzie za pomocą koloru niebieskiego i czerwonego następujące trójkąty:

deltoid o przekątnych długości a i b
Przenieśmy następnie oznaczone trójkąty tak jak to pokazano na rysunku:

pole deltoidu - uzasadnienie
Powstał nam prostokąt o wymiarach a/2 na b. Korzystając z wzoru na pole prostokąta obliczamy pole deltoidu:

P=a*b/2

Zadania

Zadanie 1

Oblicz pole deltoidu jeśli jego przekątne mają długości 8 i 6.

Rozwiązanie

P=8*6/2=24

Zobacz artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Dodaj komentarz do artykułu.

Nie musisz podawać adresu email.Jeli jednak go podasz - będziemy mogli się z Tob‘ skontaktować, aby poinformować Cię o odpowiedzi na zadane pytanie.
Plik w formacie png, jpg, gif, bmp, pdf, doc, docx, xls,xlsx, zip. Max rozmiar pliku 2 MB.

Komentarze użytkowników (0)