Nierówności logarytmiczne

Nierówność logarytmiczna to taka nierówność, w której niewiadoma występuje w podstawie logarytmu lub liczbie logarytmowanej.Zwykle przy rozwiązywaniu nierówności logarytmicznych należy ją sprowadzić do postaci:

logaf(x)>logag(x)      (1.0)

Jeśli 0 < a < 1 to nierówność (1.0) jest równoważna układowi następujących trzech nierówności:

f(x)>0
g(x)>0
f(x)< g(x)

Jeśli a > 1 to nierówność (1.0) jest równoważna układowi następujących trzech nierówności:

f(x)>0
g(x)>0
f(x)>g(x)

Przykład nr 1 nierówności logarytmicznej

Należy rozwiązać nierówność:

log2(x-3)+log2(x+3) > 4

Rozwiązanie

Zamieniamy sumę logarytmów na logarytm z iloczynu:

log2[(x-3)(x+3)] > 4


Przekształcamy prawą stronę na logarytm o podstawie 2:

log2[(x-3)(x+3)] > log2(16)


Ponieważ podstawa logarytmu > 1 to dana nierówność jest równoważna układowi nierówności:

(x-3)(x+3)>0
16>0
(x-3)(x+3)>16

Pierwsza nierówność jest spełniona dla x<-3 lub x>3, druga jest spełniona dla dowolnego x, trzecia dla x<-5 lub x>5.Część wspólna tych rozwiązań to x<-5 lub x>5. Oznacza to, że rozwiązaniem danej nierówności są takie wartości x, że x<-5 lub x>5.

Przykład nr 2 nierówności logarytmicznej

Należy rozwiązać nierówność:

log0.5(x-1) > -2


Rozwiązanie

Przekształcamy prawą stronę na logarytm o podstawie 0.5:

log0.5(x-1) > log0.5(4)


Ponieważ podstawa logarytmu należy do przedziału (0,1) to dana nierówność jest równoważna układowi nierówności:

x-1 > 0
4 > 0
x-1 < 4


Pierwsza nierówność jest spełniona dla x > 1, druga nierówność jest spełniona dla dowolnej wartości x, trzecia nierówność jest spełniona dla x < 5. Część wspólna tych przedziałów to : x należy do (1,5).Czyli rozwiązaniem danej nierówności logarytmicznej jest przedział (1,5).

Zobacz artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Dodaj komentarz do artykułu.

Nie musisz podawać adresu email.Jeli jednak go podasz - będziemy mogli się z Tob‘ skontaktować, aby poinformować Cię o odpowiedzi na zadane pytanie.
Plik w formacie png, jpg, gif, bmp, pdf, doc, docx, xls,xlsx, zip. Max rozmiar pliku 2 MB.

Komentarze użytkowników (0)