Napisz wzory sumaryczne tlenków magnezu, potasu, siarki (VI) , azotu (V), fosforu (III)

Aby rozwiązać zadanie sformułowane w tytule należy wiedzieć kilka rzeczy:

Po pierwsze trzeba znać symbole pierwiastków chemicznych.

Jeśli w zadaniu mamy podać wzór tlenku żelaza(III) to trzeba wiedzieć, że symbolem chemicznym żelaza jest Fe.

Po drugie trzeba znać wartościowości pierwiastków.

Wartościowość mówi nam ile wiązań chemicznych może utworzyć pierwiastek w związku z innym pierwiastkiem.Czasem (jeśli dany pierwiastek ma kilka wartościowości) wartościowość podana jest w zadaniu po to aby wiadomo było o jaki tlenek chodzi.Na przykład węgiel może utworzyć dwa tlenki - tlenek węgla (II) - CO i tlenek węgla (IV) CO2. W takim przypadku nie trzeba wiedzieć jaką węgiel ma wartościowość (bo będzie ona podana w zadaniu). Z drugiej strony zadanie może być jednak sforułowane tak:"Napisz wzór sumaryczny tlenku węgla, w którym węgiel ma najwyższą wartościowość." ;-) Z tego wynika, że chyba najlepiej znać wszystkie wartościowości wszystkich pierwiastków ;-)Jednak jest też sporo pierwiastków, któremają tylko jedną wartościowość na przykład potas (K) jest zawsze jednowartościowy i trzeba to wiedzieć. Tu znajdziesz listę pierwiastków wraz z ich wartościowościami.

Po trzecie trzeba wiedzieć jak znaleźć współczynniki przy pierwiastkach we wzorze tlenku.

Na szczęście zasada jest bardzo prosta. Zapisujemy symbole pierwiastka tworzącego tlenek i tlenu obok siebie (symbol tlenu jako drugi).Nad symbolami zapisujemy wartościowości pierwiastków. Jeśli wartościowość pierwiastka tworzącego tlenek jest wielokrotnością liczby 2 (tlen ma wartościowość równą 2) to wartościowości skracamy przez 2 (zobacz przykład 1 i 2). Następnie otrzymane liczby przepisujemy "na krzyż". Jeśli liczba jest równa 1 to nie musimy jej przepisywać.

wzory tlenków przykłady

Teraz już możemy łatwo napisać wzory sumaryczne podanych tlenków:

1. Tlenek magnezu. Magnez jest 2-wartościowy zatem wzór tlenku będzie następujący: MgO.
2. Tlenek potasu. Potas jest 1-wartościowy zatem wzór tlenku będzie następujący: K2O.
3. Tlenek siarki (VI). Siarka w tym tlenku jest 6-wartościowa zatem wzór tlenku będzie następujący: SO3.
4. Tlenek azotu (V). Azot w tym tlenku jest 5-wartościowy zatem wzór tlenku będzie następujący: N2O5.
5. Tlenek fosforu (III). Fosfor w tym tlenku jest 3-wartościowy zatem wzór tlenku będzie następujący: P2O3.


Zobacz artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Dodaj komentarz do artykułu.

Nie musisz podawać adresu email.Jeli jednak go podasz - będziemy mogli się z Tob‘ skontaktować, aby poinformować Cię o odpowiedzi na zadane pytanie.
Plik w formacie png, jpg, gif, bmp, pdf, doc, docx, xls,xlsx, zip. Max rozmiar pliku 2 MB.

Komentarze użytkowników (1)


2013-06-13 08:11:36 BatmanPLL napisał(a):
Dzięki bardzo mi pomogłeś