Podstawowe jednostki miar układu SI

WielkośćNazwa jednostki miaryOznaczenie jednostki miary
Długość, odległosćmetrm
Masakilogramkg
Czassekundas
Prąd elektrycznyamperA
TemperaturakelwinK
Liczność materiimolmol
Światłośćkandelacd

Uzupełniające jednostki miar

WielkośćNazwa jednostki miaryOznaczenie jednostki miary
Kąt płaskiradianrad
Kąt bryłowysteradiansr

Definicje jednostek miar

Metr jest to długość równa 1 650 763,73 długości fali w próżni promieniowania odpowiadającego przejściu między poziomami 2p10 a 5d5 atomu 86Kr (kryptonu 86)

Kilogram jest to masa wzorca kilograma, wykonanego ze stopu platyny (90%) z irydem (10%) przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar w Sevres.

Sekunda to czas równy 9 192 631 770 okresów promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma nadsubtelnymi poziomami stanu podstawowego atomu 133Cs (cezu 133).

Amper to natężenie prądu elektrycznego nie zmieniającego się, który płynąc w dwóch równoległych prostoliniowych , nieskończenie długich przewodacho przekroju kołowym znikomo małym, umieszczonych w próżni w odległości 1 m od siebie wywołałby między tymi przewodami siłę 2*10-7 N na każdy metr długości.

Kelwin to 1/273,16 temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody.

Mol jest to liczność materii występującej, gdy liczba cząstek jest równa liczbie atomów zawartych w masie 0,012 kg(kilograma) 12C (węgla 12). Jest ona równa 6,02 * 10 23.

Kandela jest to światłość, jaką ma w kierunku prostopadłym powierzchnia 1/600000 m2 promiennika zupełnego w temperaturze krzepnięcia platyny pod ciśnieniem 101 325 Pa (paskali).

Radian jest to kąt płaski, zawarty między dwoma promieniami koła, wycinającymi z jego okręgu łuk o długości równej promieniowi tego koła.

Steradian jest to kąt bryłowy o wierzchołku w środku kuli, wycinający z jej powierzchni część równą powierzchni kwadratu o boku równym promieniowi tej kuli.

Wybrane pochodne jednostki miar układu SI

WielkośćNazwa jednostki miaryOznaczenie jednostki miary
Powierzchniametr kwadratowym2m2
Objętośćmetr sześciennym3m3
CzęstotliwośćhercHz1/s
Prędkość liniowametr na sekundęm/sm/s
Prędkość kątowaradian na sekundęrad/srad/s
Przyspieszenie liniowemetr na kwadrat sekundym/s2m/s2
Przyspieszenie kątoweradian na kwadrat sekundyrad/s2rad/s2
Gęstośćkilogram na metr sześciennykg/m3kg/m3
Pędkilogramometr na sekundękg*m/skg*m/s
SiłaniutonNm*kg/s2
Moment siłyniutonometrN*mm2*kg/s2
CiśnieniepaskalPakg/(m*s2)
Praca,energiadżulJm2*kg/s2
MocwatWm2*kg/s3
Ciepło właściwedżul na kilogram i kelwinJ/(kg*K)m2/(s2*K)
Ładunek elektrycznykulombCA*s
Napięcie elektryczne,siła elektromotoryczna, potencjał elektrycznywoltVm2*kg/(s3*A)
Pojemność elektrycznafaradFs4*A2/(kg*m2)
Opór elektrycznyomΩm2*kg/(s3*A2)
IndukcyjnośćhenrHm2*kg/(s2*A2)
Masa molowakilogram na molkg/molkg/mol
Stężenie molowemol na metr sześciennymol/m3mol/m3

Program do przeliczania jednostek

Zobacz artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Dodaj komentarz do artykułu.

Nie musisz podawać adresu email.Jeli jednak go podasz - będziemy mogli się z Tob‘ skontaktować, aby poinformować Cię o odpowiedzi na zadane pytanie.
Plik w formacie png, jpg, gif, bmp, pdf, doc, docx, xls,xlsx, zip. Max rozmiar pliku 2 MB.

Komentarze użytkowników (0)