Dodawanie wektorów

Aby dodać dwa wektory u i v najpierw, należy zaczepić wektor u w dowolnym punkcie płaszczyzny. Na końcu wektora u należy zaczepić wektor v. Sumą wektorów u i v nazywamy wektor, którego początkiem jest jest początek wektora u, a końcem - koniec wektora v.

Dodawanie wektorów
Dodawanie wektorów o danych współrzędnych

Sumą wektorów u[xu , yu] i v[xv , yv] nazywamy wektor s[xs , ys], którego współrzędne są sumą odpowiednich współrzędnych wektorów u i v:

Dodawanie wektorów
Przykład dodawanie wektorów o danych współrzędnych.

Dane są wektory u[1,2] i v[-3,1]. Należy wyznaczyć wektor będący sumą wektorów u i v.

Rozwiązanie

Zgodnie z podanym wzorem wektor s sumy będzie miał współrzędne równe sumom odpowiednich współrzędnych wektorów u i v:

s[1-3, 2+1] = s[-2,3]


Dodawanie wektorów - w układzie współrzędnych

Zobacz artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Dodaj komentarz do artykułu.

Nie musisz podawać adresu email.Jeli jednak go podasz - będziemy mogli się z Tob‘ skontaktować, aby poinformować Cię o odpowiedzi na zadane pytanie.
Plik w formacie png, jpg, gif, bmp, pdf, doc, docx, xls,xlsx, zip. Max rozmiar pliku 2 MB.

Komentarze użytkowników (0)