Stężenie procentowe - wzór

Stężenie procentowe to ilość gramów substancji, która znajduje się w 100 g roztworu. Oto wzór na stężenie procentowe:

Stężenie procentowe wzór
Gdzie:
Cp - stężenie procentowe
ms - masa substancji rozpuszczonej
mr - masa roztworu

We wzorze na stężenie procentowe mr jest sumą masy substancji i masy rozpuszczalnika: mr = mrozp + ms. Stąd wzór na stężenie procentowe możemy zapisać jako:

Wzór nr 2 na stężenie procentowe wzór

Przykłady zastosowania wzoru na stężenie procentowe

Przykład 1

Należy obliczyć stężenie procentowe roztworu chlorku sodu powstałego przezrozpuszczenie w 100 g wody 15 g soli.

Rozwiązanie

W podanym przykładzie substancją rozpuszczoną jest chlorek sodu. Jego masa wynosi 15g. Masa całego roztworu jest równa 100g + 15g = 115g. Po podstawieniu danychdo wzoru otrzymujemy:

Cp=(15g/115g)*100% = 13%

Przykład 2

Do 100 g wody wrzucono pewną ilość azotanu (V) potasu otrzymując roztwór o stężeniu 10 %. Ile soli wrzucono do wody?

Rozwiązanie

Stosujemy drugi wzór na stężenie procentowe:

Cp = ms*100%/(mrozp + ms)
10 = ms*100/(100 + ms)
100 ms =10 ms+1000
ms = 11,11 g

Mieszanie roztworów o danych stężeniach procentowych

Załóżmy, że mamy dwa roztwory A i B o stężeniach procentowych odpowiednio CpA i CpB i chcemy uzyskaćroztwór C o stężeniu CpC. Aby to osiągnąć należy wziąć roztwory A i B w stosunku wagowym |CpB-CpC| do |CpA-CpC|. Czasem zależność tą przedstawia się w postaci tzw. wzoru krzyżowego.

Wzór krzyżowy

Wzór krzyżowy - zadanie

Zadanie 1

Ile gramów 10% roztworu H2SO4 oraz ile 40% roztworu tego kwasu należy zmieszać aby uzyskać 100 g roztworu o stężeniu 20%?

Rozwiązanie

Oznaczmy jako x masę kwasu o stężeniu 10% a y jako masę kwasu o stężeniu 40%. Dla takich danych możemy zapisać równanie:

x+y=100

Stosujemy teraz wzór krzyżowy:

Wzór krzyżowy zadanie
Stąd mamy następne równanie:

x/y=20/10
x/y=2

Musimy teraz rozwiązać następujący układ równań:

x+y=100
x/y=2

Po rozwiązaniu układu otrzymujemy:

x=66.66
y=33.33

Zobacz artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Dodaj komentarz do artykułu.

Nie musisz podawać adresu email.Jeli jednak go podasz - będziemy mogli się z Tob‘ skontaktować, aby poinformować Cię o odpowiedzi na zadane pytanie.
Plik w formacie png, jpg, gif, bmp, pdf, doc, docx, xls,xlsx, zip. Max rozmiar pliku 2 MB.

Komentarze użytkowników (7)


2012-11-21 19:29:03 kasia napisał(a):
Moim zdaniem zastosowanie rozwiązania na podstawie krzyżyków jest niezrozumiałe... ja tego nie kumam a zadania te potrafię rozwiązać.

2013-02-07 14:41:36 napisał(a):
2012-11-21 19:29:03 kasia napisał(a):Moim zdaniem zastosowanie rozwiązania na podstawie krzyżyków jest niezrozumiałe... ja tego nie kumam a zadania te potrafię rozwiązać.Myślę podobnie. Ten wzór niepotrzebnie zaśmieca pamięć. I zaprzepaszcza korzyści ze zrozumienia pojęć stężenie - ilość

2013-02-12 00:01:19 BazyWiedzy.COM napisał(a):
Witajcie.

Dziękuję za krytyczne uwagi. W tym co napisaliście jest sporo racji. Tego typu wzory nie są zbyt dobrym narzędziem do rozwiązywania zadań. Wzór został umieszczony tylko dlatego, że znajduje się (a przynajmniej tak było za moich czasów :-) ) w programie nauczania chemii w liceum. Jeszcze raz dzięki za konstruktywną krytykę.

PozdrawiamMarcin

2013-03-17 13:11:19 0107 napisał(a):
1.Jakie stężenie procentowe ma roztwór, którego 0,08kg zawiera 500mg substancji?
2.Ile objętość 2 molowego roztworu można otrzymać z 0,5 mola substancji??
3. Oblicz stęż molowe 20% roztworu NaOH o gęstości 1,43g/cm3 ( 1Mnaoh=40g)
4.600g 10% roztworu odparowana 140g wody . Oblicz stęż % otrzymanego roztworu.


2013-03-17 21:20:25 BazyWiedzy.COM napisał(a):
Witaj.

Zadanie 1.

Cp= (0.5g/80g)*100% = 0.625 %

Zadanie 2.

V=n/Cm=0.5/2=0.25 dm3

2013-03-18 18:29:22 BazyWiedzy.COM napisał(a):
Zadanie 3.

Zakładamy, że masa roztworu jest równa 100 g. Wówczas masa czystej substancji będzie równa 20% z 100g =20g. 20 g NaOH to 0.5 mola (masa molowa NaOH to 40g). Objętość 100 g roztworu o gęstości 1,43g/cm3 jest równa :

V=m/g=100/1.43 = 70 cm3 = 0.07 dm3

Stężenie molowe takiego roztworu będzie więc równe:

Cm = 0.5 mola/0.07 dm3 = 7.14 mol/dm3

Pozdrawiam
Marcin - BazyWiedzy.COM

2013-03-18 22:26:56 BazyWiedzy.COM napisał(a):
Zadanie 4.

W 600g 10% roztworu jest 60g czystej substancji i 540g wody.Jeśli odparujemy z tego roztworu 140g wody to pozostanie 400g wody. Stąd stężenie procentowe będzie równe:

Cp=(60g/460g) * 100%=13.04 %

Pozdrawiam
Marcin - BazyWiedzy.COM