Kategorie

Wzór na natężenie prądu

Natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do wartości ładunku, który przepłynął przez przewodnik i odwrotnie proporcjonalne do czasu, w którym ten przepływ nastąpił:

Wzór na natężenie prądu elektrycznego płynącego przez przewodnik
Jednostką natężenia prądu elektrycznego jest Amper [A], jednostką ładunku jest Kulomb [C], jednostką czasu jest sekunda [s].

Wzór na natężenie prądu - zadania

Zadanie 1

Przez przewodnik przepłynął w czasie 10 s ładunek o wartości 20 C. Jakie jest natężenie prądu elektrycznego w tym przewodniku?

Rozwiązanie

Stosujemy wzór na natężenie prądu:

I=Q/t = 20C/10s = 2A

Zadanie 2

W przewodniku płynie prąd 2 A. Ile elektronów przepłynie przez ten przewodnik w ciągu 10s?

Rozwiązanie

Obliczmy ładunek jaki przepłynie w ciągu 10s:

Q=I*t = 2A*10s=20C

Wiadomo, że ładunek jednego elektronu jest równy 1.602 * 10-19 C. Stosując prostą proporcję możemy obliczyć ilość elektronów posiadających w sumie ładunek 20C:

Zobacz artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Dodaj komentarz do artykułu.

Nie musisz podawać adresu email.Jeli jednak go podasz - będziemy mogli się z Tob‘ skontaktować, aby poinformować Cię o odpowiedzi na zadane pytanie.
Plik w formacie png, jpg, gif, bmp, pdf, doc, docx, xls,xlsx, zip. Max rozmiar pliku 2 MB.

Komentarze użytkowników (0)