Tlenki kwasowe

Tlenki kwasowe to tlenki niemetali, które w reakcji z wodą tworzą kwasy. Tlenki takie bywają nazywane bezwodnikami kwasowymi, dlatego że są to jak gdyby "kwasy bez wody". Oto przykłady tlenków kwasowych: SO3 - tlenek siarki (VI), SO2 - tlenek siarki (IV), CO2 - tlenek węgla (IV), N2O5 - tlenek azotu (V), P2O5 - tlenek fosforu (V).

Wzory strukturalne tlenków kwasowych

Tlenek azotu V - wzór strukturalnyTlenek siarki IV - wzór strukturalnyTlenek siarki VI - wzór strukturalnyTlenek fosforu V - wzór strukturalnyTlenek węgla IV - wzór strukturalny

Otrzymywanie tlenków kwasowych

Synteza z pierwiastków

Oto przykłady otrzymywania tlenków kwasowych poprzez bezpośrednią syntezę z pierwiastków:

S+O2 -> SO2
C+O2 -> CO2

Reakcja rozkładu soli

Oto przykład otrzymywania dwutlenku węgla poprzez rozkład węglanu wapnia:

CaCO3 -> CaO + CO2

Reakcja soli z kwasem

Oto przykład reakcji soli z kwasem, w wyniku której otrzymujemy tlenek kwasowy:

CaCO3+2HCl -> CaCl2 + CO2+ H2O

Reakcje tlenków kwasowych

Reakcja tlenków kwasowych z wodą

W reakcji tlenków kwasowych z wodą powstaje kwas. Zwykle reakcje takie są egzotermiczne czyli w ich trakcie wydziela się energia na sposób ciepła. Oto przykłady reakcji tlenków kwasowych z wodą:

SO3+H2O -> H2SO4
N2O5+H2O -> 2 HNO3

Reakcja tlenków kwasowych z zasadami

W wyniku tej reakcji powstaje sól i woda. Oto przykłady takich reakcji:

SO2+2NaOH -> Na2SO3+H2O

Reakcja tlenków kwasowych z tlenkami metali

W tych reakcjach powstaje sól. Oto przykład takiej reakcji:

SO3+K2O -> K2SO4

Zobacz artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Dodaj komentarz do artykułu.

Nie musisz podawać adresu email.Jeli jednak go podasz - będziemy mogli się z Tob‘ skontaktować, aby poinformować Cię o odpowiedzi na zadane pytanie.
Plik w formacie png, jpg, gif, bmp, pdf, doc, docx, xls,xlsx, zip. Max rozmiar pliku 2 MB.

Komentarze użytkowników (2)


2013-05-20 16:04:28 Julia napisał(a):
Potrzebuję napisać reakcje do poniższego opisu. Bardzo proszę o pomoc!!Wytwarzanie tlenku glinu metodami kwasowymi polega na ługowaniu rudy glinu roztworami kwasów takich jak: H2SO4, HCl, HNO3, H2SO3. W wyniku ługowania kwasami otrzymuje się sole glinowe i żelazowe, natomiast po oczyszczeniu soli glinowych z żelaza otrzymuje się bezwodny tlenek glinowy w wyniku kalcynacji i rozkładu cieplnego

2013-05-27 16:08:39 Guny napisał(a):
dlaczego to nie są tlenki metali tylko tlenki kwasowe??