Kategorie

Przyspieszenie ziemskie

Swobodnie spadające ciało (bez względu na swoją masę i kształt) porusza się na Ziemi z przyspieszeniem równym g:

Przyspieszenie ziemskie
Podana wartość przyspieszenia ziemskiego to wartość średnia typowa dla całej powierzchni Ziemi.Jednak Ziemia wiruje co powoduje, że na ciężar ciała wpływa nie tylko siła ciążenia ale także siła odśrodkowa. Powoduje to, że wartość g jest mniejsza na równiku ze względu na to, że tam jestnajwiększa siła odśrodkowa. Bardzo dokładna oficjalna wartość g to 9.80665 m/s2. Wartość g na innych ciałach niebieskich jest inna niż na Ziemi - na przykład na Księżycu jest około sześć razy mniejsza.

Ciało swobodnie spadajęce osiągnie po czsie t pędkość równą:

Przyspieszenie ziemskie - prędkość po czasie t
Po czasie t ciało to przebędzie drogę S daną wzorem:

Przyspieszenie ziemskie - droga po czasie t

Przyspieszenie ziemskie - zadania

Zadanie 1.

Z wysokości 20 metrów wyrzucono kamień. Jaką prędkość będzie on miał w momencie spadania na ziemię?Pomijamy opory powietrza.

Rozwiązanie

Obliczmy czas ruchu:

S=a · t2/2

20=9.8 · t2/2
40=9.8 · t2
4.08=t2
t=2.02 s

Stosujemy teraz wzór na przyspieszenie:

a=Δv/Δt
9.8=Δv/2
19.6=Δv

Stąd v=19.6 m/s

Zadanie 2.

Z wysokości h wyrzucono kamień. Spadał on pionowo w dół. Ruch trwał 10 s. Oblicz wysokość h.

Rozwiązanie

Korzystamy ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym:

S=a · t2/2

Po wstawieniu danych otrzymujemy:

S=9.8 · 102 /2

S=490 m

Zadanie 3.

Z wysokości 50 m wyrzucono kamień. Spadał on pionowo w dół. Po jakim czasie spadnie on na ziemię?

Rozwiązanie

Stosujemy wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym:

S=a · t2/2

50=9.8 · t2/2

100=9.8 · t2

10.20=t2

t=3.194

Zobacz artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Dodaj komentarz do artykułu.

Nie musisz podawać adresu email.Jeli jednak go podasz - będziemy mogli się z Tob‘ skontaktować, aby poinformować Cię o odpowiedzi na zadane pytanie.
Plik w formacie png, jpg, gif, bmp, pdf, doc, docx, xls,xlsx, zip. Max rozmiar pliku 2 MB.

Komentarze użytkowników (1)


2013-03-24 16:00:43 wojtas napisał(a):
Czy w rozwiązaniu zamiast S=a · t2/2 nie powinno być S=g · t2/2 ?