Zadanie 1

Jakim procentem liczby jest liczba cztery razy mniejsza od niej?
Rozwiązanie

Zadanie 2

Dana jest liczba n. Powiększono ją trzykrotnie o 20 procent otrzymując liczbę 1728. Wyznacz liczbę n.
Rozwiązanie

Zadanie 3

Pewną liczbę x pomniejszono o 25 procent a następnie wynik tej operacji powiększono o 50% i otrzymano liczbę 90. Wyznacz x.
Rozwiązanie

Zadanie 4

Liczbę 100 powiększono o 20 procent. Następnie wynik pomniejszono o x procent. Po tych operacjach otrzymano liczbę 108. Oblicz x.
Rozwiązanie

Zadanie 5

Pewną liczbę x powiększono o 40% a następnie zmniejszono o 20% i otrzymano liczbę 56. Wyznacz liczbę x.
Rozwiązanie

Zadanie 6

Liczbę 100 zwiększono o 20%. Następnie zmniejszono wynik o 20%. Jaką liczbę otrzymano?
Rozwiązanie

Zadanie 7

Należy zamienić 80% na liczbę.
Rozwiązanie

Zadanie 8

Liczbę 10 zwiększono o 20 procent. Następnie otrzymaną liczbę zwiększono o 25 procent. Jaką liczbę otrzymano?
Rozwiązanie

Zadanie 9

Należy zamienić 75% na liczbę.
Rozwiązanie

Zadanie 10

Zamień liczbę 3.5 na procent.
Rozwiązanie

Zadanie 11

Należy obliczyć 15% z liczby 300.
Rozwiązanie

Zadanie 12

Jakim procentem liczby 40 jest liczba 8?
Rozwiązanie