Prawo Avogadra

Prawo to zostało odkryte w 1811 roku przez włoskiego fizyka Amadeo Avogadro (1776-1856). Prawo to głosi, że

Równe objętości różnych gazów w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury zawierają równe liczby drobin (atomów, cząsteczek).

Prawdziwe jest także twierdzenie odwrotne:

Równe ilości drobin różnych gazów zajmują w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury takie same objętości.

Mol dowolnego gazu (czyli 6.02 * 10 23 atomów/ cząsteczek) zajmuje w warunkach normalnych (ciśnienie = 1013,25 hPa i temperatura = 273,16 K = 0° C ) objętość 22.4 dm3.

Mol dowolnego gazu (czyli 6.02 * 10 23 atomów/ cząsteczek) zajmuje w warunkach standardowych (ciśnienie = 1013 hPa i temperatura = 298,16 K = 25° C ) objętość 24.44 dm3.

Liczba atomów / cząsteczek w jednym molu gazu jest równa 6.02 * 10 23 i nazywa się stałą Avogadra.

Prawo Avogadra - zadania

Zadanie 1

W pewnych warunkach ciśnienia i temperatury 2 mole chloru (Cl2) ma objętość 10 dm3.Jaką objętość w tych warunkach będą miały 8 g tlenu (O2)?

Rozwiązanie

Jeden mol tlenu ma masę 2*16g=32g. Zatem 8 g tlenu to 0.25 mola tego pierwiastka. Zgodnie z prawem Avogadra w warunkach, o których mowa w zadaniu 2 mole tlenu miały by objętość 10 dm3. Stąd możemy zapisać proporcję:

2 mole - 10 dm3
0.25 mola - x

x=1.25 dm3

Zadanie 2

Jaką objętość w warunkach normalnych będzie miało 10 g wodoru?

Rozwiązanie

Masa molowa wodoru (H2) jest równa 2 g/mol. Stąd 10 g wodoru to 5 moli tego gazu.W warunkach normalnych 5 moli wodoru będzie miało objętość 5 * 22.4 dm3 = 112 dm3.

Zobacz artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Dodaj komentarz do artykułu.

Nie musisz podawać adresu email.Jeli jednak go podasz - będziemy mogli się z Tob‘ skontaktować, aby poinformować Cię o odpowiedzi na zadane pytanie.
Plik w formacie png, jpg, gif, bmp, pdf, doc, docx, xls,xlsx, zip. Max rozmiar pliku 2 MB.

Komentarze użytkowników (0)