Mocne kwasy

Mocne kwasy to takie, które są całkowicie zdysocjowane na kationy H+ i aniony. Oto przykłady mocnych kwasów:

- kwas siarkowy (VI) H2SO4
- kwas solny HCl
- kwas azotowy (V) HNO3
- kwas chlorowy (VII) HClO4

Jeśli mamy kilka kwasów pochodzących od tego samego niemetalu to ich moc wzrasta ze wzrostem stopnia utlenienia tego niemetalu np.: kwas siarkowy (VI) jest mocniejszyod kwasu siarkowego (IV), kwas azotowy (V) jest mocniejszy od kwasu azotowego (III).

Jeśli mamy kilka kwasów, w których atom centralny jest na tym samym stopniu utlenienia to mocniejszy jest ten kwas w którym atom centralny jest bardziej elektroujemny.

Cechą kwasów mocnych jest to, że mają one niski współczynnik pH (odczyn silnie kwaśny). Na poniższym filmie pokazujemy pomiar pH kwasu siarkowego.
Mocne kwasy odbarwiają papierek lakmusowy na czerwono.

Na poniższym filmie pokazujemy zmianę koloru niebieskiego papierka lakmusowego w obecności mocnego kwasu siarkowego (VI).
Mocne kwasy bardzo dobrze przewodzą prąd elektryczny.

Mocne kwasy dobrze przewodzą prąd elektryczny ponieważ są dobrymi elektrolitami i wśrodowisku wodnym są zdysocjowane w znacznym stopniu. Oto przykład dysocjacji elektrolitycznejkwasów:

HCl <-> H+ + Cl-
HNO3 <-> H+ + NO3-

Mocne kwasy wypierają słabsze kwasy z ich soli

Klasycznym przykładem jest reakcja mocnego kwasu z węglanami - mocny kwas wypiera kwas węglowy (IV) z jego soli, który szybko się rozkłada na dwutlenek węgla i wodę.Oto przykłady równań takich reakcji:

2 HNO3 + CaCO3 -> Ca(NO3)2 + H2O + CO2
2HCl + CaCO3 -> CaCl2 + H2O + CO2


Poniższy film pokazuje przykład wypierania słabego kwasu węglowego z jego soli przez mocny kwas azotowy (V).Zobacz artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Dodaj komentarz do artykułu.

Nie musisz podawać adresu email.Jeli jednak go podasz - będziemy mogli się z Tob‘ skontaktować, aby poinformować Cię o odpowiedzi na zadane pytanie.
Plik w formacie png, jpg, gif, bmp, pdf, doc, docx, xls,xlsx, zip. Max rozmiar pliku 2 MB.

Komentarze użytkowników (0)