Kategorie

Wzór na energię kinetyczną

Wzór na energię kinetyczną ciała o masie m poruszającego się z prędkością v jest następujący:

energia kinetyczna - wzór
Jednostką energii są dżule [J].

Energia kinetyczna - zadania

Zadanie 1

Ciało o masie 2 kg porusza się ruchem jednostajnym z prędkością 10 m/s. Oblicz jego energię kinetyczną.

Rozwiązanie

Podstawiamy dane zadania do wzoru i otrzymujemy:

Ek = mv2/2 = 2 * 10 2/2 = 100 J

Zadanie 2

Pionowo z wysokości 10 m puszczono kamień o masie 1 kg. Jaką energię kinetyczną będzie on miał w momencie upadku na ziemię? Przy rozwiązywaniuzadania pomijamy opory powietrza.

Rozwiązanie

Kamień opadający swobodnie w polu grawitacyjnym Ziemi będzie poruszał się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem ziemskim równym g = 9.8 m/s2. Droga w tym ruchu jest równa 10m - obliczmy czas po jakimkamień spadnie:

S=g*t2/2 = 9.8 * t2/2=10
4.9 * t2=10
t2 = 2.04
t=1.43

Liczymy teraz prędkość końcową po upływie 1.43 s:

a=v/t
v=a*t
v=9.8 m/s2 * 1.43 s = 14.01 m/s

Teraz liczymy energię kinetyczną:

Ek = 1kg * 14.012/2=98.20 J

Zadanie 3

Pionowo z wysokości 20 m puszczono kamień. Jaką energię kinetyczną będzie on miał po przebyciu drogi 10m?Przy rozwiązywaniu zadania pomijamy opory powietrza.

Zobacz artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Dodaj komentarz do artykułu.

Nie musisz podawać adresu email.Jeli jednak go podasz - będziemy mogli się z Tob‘ skontaktować, aby poinformować Cię o odpowiedzi na zadane pytanie.
Plik w formacie png, jpg, gif, bmp, pdf, doc, docx, xls,xlsx, zip. Max rozmiar pliku 2 MB.

Komentarze użytkowników (0)